Egedal Gymnasium & HF
Kunde

Egedal Gymnasium & HF

Case

Vækstplan

Projekt
Historien

Egedal Gymnasium & HF står som mange andre uddannelsesinstitutioner overfor den udfordring, at der er færre og færre elever på de nye ungdomsårgange, alt imens der opleves et politisk pres for at få unge til at vælge andre uddannelsestilbud end STX.

Egedal Gymnasium & HF ønsker derfor at fremstå som et attraktivt uddannelsesvalg for de unge, og efterspørger i den hensigt en moderne og tidssvarende tiltrækningsplatform, som kan indfri dette ønske. CompanYoung er med til at muliggøre dette ved at udvikle en online platform, der kommunikerer i øjenhøjde med de unge. Dette opnås ved at teste forskellige visuelle identiteter i målgruppen og dermed nå frem til den identiet, der bedst muligt afspejler skolens brand. I samme forbindelse produceres fotos, tryksager, brandingfilm og contentfilm med elever, og arbejdet har samlet resultereret i et helt nyt website: www.egedalgym.dk.

De digitale og sociale medier spiller samtidigt en vigtig rolle, da de giver gymnasiet mulighed for at være synlig i de unges nyhedsstrøm. Derfor kører vi en medieplan på relevante kanaler, og vi har ydermere nedsat et ambassadørkorps bestående af elever fra forskellige årgange på Egedal Gymnasium & HF til at kommunikere deres hverdag på gymnasiet ud via Instagram og Facebook.

“Vi valgte CompanYoung som samarbejdspartner af flere årsager. De havde en meget bred pakke af tilbud, som passede perfekt til vores behov som ungdomsuddannelse. De var fra allerførste kontakt yderst behagelige og professionelle i deres approach. Samtidig lagde de op til en processtyring, der vidnede om stor indsigt i vores verden på et alment gymnasium og HF, samt erkendelse af hvordan vores respektive styrker kunne supplere hinanden.“

“CompanYoung er som samarbejdspartner professionel, rettidig, samvittighedsfuld, opsøgende og humoristisk. Vores samarbejde var upåklageligt, og vi kunne ikke ønske os en bedre ekstern partner.“

Ida Friis

Uddannelsesleder Egedal Gymnasium og HF

Resultater

  • Flere besøgende og længere besøgstid på egedalgym.dk
  • En moderne visuel identitet som sikrer træfsikkerhed
  • Ambassadørkorps til varetagelse af aktiviteter på Egedal
    Gymnasiums sociale medier
  • En sammenhængende tiltrækningsplatform, hvor både website, film og alle øvrige kanaler/medier bidrager til den samme gode fortælling om gymnasiet
  • Gymnasiet er blevet selvkørende ift. drift og indhold på de forskellige medier/kanaler og står i dag med en af landets førende tiltrækningsplatforme blandt gymnasierne