Unges valg af uddannelse og karriere 2021

CompanYoung udgiver årligt Danmarks største analyse af unges valg af uddannelse og karriere for at styrke samarbejdet mellem brancheorganisationer, virksomheder, uddannelsesinstitutioner og unge

I CompanYoung har vi, siden vi kom til verden for mere end 10 år siden, haft stort fokus på hele tiden at have fingeren pulsen, når det gælder de unge. Vi har siden da skabt et videnscenter, hvor vi indsamler den mest aktuelle viden om de nyeste trends og tendenser blandt unge. Det er viden, som vi ønsker at dele ud af, så vi kan skabe de bedste forudsætninger for et samarbejde mellem mellem brancheorganisationer, virksomheder, uddannelsesinstitutioner og unge.

 

Omfattende overblik og konkrete anbefalinger

I CompanYoung udgiver vi årligt Danmarks største analyse om unges valg af uddannelse og karriere, hvor mere end 20.000 unge deltager.

Analysen er opdelt i tre versioner, der har fokus på hver deres uddannelsesområde. De tre versioner kortlægger unges tanker og beslutningsprocesser vedrørende deres valg af efterskole, ungdomsuddannelse (herunder både gymnasier og erhvervsuddannelser) og elev- og læreplads.

Danmarks største analyse af unges uddannelsesvalg

Unges valg af uddannelse er Danmarks største årlige tilbagevendende analyse af unges uddannelsesvalg.

+150
medvirkende skoler og virksomheder
+20.000
medvirkende unge
+2.000
medvirkende forældre

Samlet set giver analyserne et omfattende overblik over de unges valg af uddannelse og karriere i Danmark, og kaster lys over de nyeste trends på uddannelsesområdet. På baggrund af vores dybdegående analyser tilbyder vi desuden konkrete anbefalinger til, hvordan du som virksomhed eller uddannelsesinstitution kan imødekomme de unge.

 

Konstante forandringer i unges beslutningsproces

I CompanYoung kan vi helt generelt se, at der er en tendens til, at unge konstant tilegner sig nye forestillinger og ønsker til deres foretrukne uddannelse og karriere. Det er derfor vigtigt for uddannelsesinstitutioner og virksomheder at være til stede der, hvor man kan tiltrække de rigtige elever. Samtidig er det også vigtigt at forstå, hvordan man kan kommunikere mest effektivt til de unge, man ønsker at tiltrække og fastholde på en uddannelse eller i en virksomhed.

 

“Det er vigtigt at følge med i unges valg, da det skaber en aktuel og unik indsigt i de unges beslutningsproces, når det gælder uddannelse og karriere. En forståelse af beslutningen om uddannelse og karriere handler ikke kun om, hvad de unge er tiltrukket af, men giver også en forståelse af de unges nuværende opfattelse af verden, hvordan de bliver påvirket af omverden og hvilke typer af information der indgår i deres informationssøgning” – forklarer videnschef Rasmus Lindgaard.

 

Vi har derfor også valgt at gøre det helt gratis at deltage i analysen. Vælger man at deltage i vores omfattende analyser får man helt automatisk gratis adgang til den komplette analyse inden for det relevante uddannelsesområde. Helt eksklusivt kan man også få mulighed for at tilkøbe en analyse, der er sammensat med data og indblik, der er specifikt relevant for den enkelte virksomhed eller uddannelsesinstitution.

 

De unges beslutningsproces danner rammen om analyserne

Hver rapport undersøger overordnet set fire kategorier, som vi bedømmer har en indvirkning på unges beslutningsproces. Disse fire kategorier kan derfor også belyse, hvordan man som virksomhed eller uddannelsesinstitution kan tiltrække sig opmærksomhed fra de unge. Disse fire kategorier drejer sig om de unges:

  1. Forestillinger
  2. Ønsker
  3. Adfærd
  4. Påvirkinger

De unges forestillinger handler om deres motivation, forventninger, ambitioner og indtryk af forskellige uddannelser samt deres bevæggrunde for at vælge en uddannelse og karriere. De unges ønsker belyser de konkrete præferencer og tanker om, hvad det er, der gør en uddannelse, karriere eller en bestemt skole eller virksomhed attraktiv i de unges øjne. Adfærd handler om hvornår og hvordan unge bruger søgemaskiner og sociale medier til at finde information om virksomheder, uddannelser og uddannelsesinstitutioner. Til sidst er der de unges påvirkninger, der handler om forskellige interne og eksterne faktorer, der kan have en afgørende indflydelse på de unges beslutning om at vælge eller fravælge en uddannelse eller karriere.

Derudover kan der også være et behov for ikke bare at undersøge, hvordan man kan tiltrække og rekruttere de unge, men også hvordan man kan fastholde dem. I vores analyser har vi derfor også kigget nærmere på preboarding og onboarding, for at forstå de unges holdninger til den gode start på uddannelsen og karrieren.

Det er altså på baggrund af disse faktorer, at vi i vores analyser kan byde ind med konkrete anbefalinger til effektfulde tiltræknings- og fastholdelsesstrategier.

 

Præsentation af vigtigste resultater

Vi har netop gennemført vores årlige analyser, og vi er nu parate til at præsentere de mest væsentlige resultater for unges valg af uddannelse og karriere 2021. Vi afholder derfor en webinar-serie, hvor hvert webinar vil gå i dybden med hver sit uddannelsesområde og vores anbefalinger til, hvordan man kan imødekomme de unge. Det første webinar er “Unges valg af elev-og læreplads 2021”, som afholdes fredag den 8. oktober kl. 10:00-11:00. Du kan læse mere om webinaret og tilmelde dig her:

 

Tilmeld dig her