Elevaid:
Elevrådgivning der virker

Kom forrest i feltet på trivsel – og hjælp flere elever med at gennemføre

Alt for mange unge mistrives i dag. Udover at det kan være en et stort problem for den unges hverdagsglæde, kan det også være en stor udfordring, hvis den unge ønsker at gennemføre sin uddannelse.

Sociale og personlige udfordringer, som f.eks. angst, stress og forventningspres, er blandt de hyppigste årsager til frafald blandt unge. Det kræver hurtig, let tilgængelig og kompetent rådgivning at hjælpe elever og studerende med disse udfordringer tilbage på sporet.

 

Let tilgængelig elevrådgivning i øjenhøjde

Med Elevaids elevrådgivning får frafaldstruede unge med sociale og personlige udfordringer adgang til hjælp i øjenhøjde og på deres egne præmisser.

Når frafaldstruede elever identificeres, kan uddannelsesinstitutionen visitere elever til et rådgivningsforløb på 10 sessioner, som løber over 2-3 måneder. Hjælpen igangsættes hurtigt og er let tilgængelig for eleven: Elevaid-rådgiveren kontakter eleven inden for 48 timer og afvikler sessionerne online og efter skoletid, så logistik eller fravær ikke bliver en adgangsbarriere for hjælp.

Rådgiverne er kandidatstuderende i psykologi, som er specialtrænet i at anvende Kognitiv Adfærdsterapi (KAT) til unge med sociale og personlige udfordringer. Rådgiverne er selv unge og møder derfor eleverne i øjenhøjde.

Unikke fordele

 • Uddannelsesinstitutionen får et støttetilbud til frafaldstruede elever, som har brug for mere end almindelige vejledningssamtaler.
 • Trivslen øges i gennemsnit med 20 procentpoint* for en elev i forløb.
 • Der sættes ind med tidlig hjælp, og vi kontakter eleven inden for 48 timer.
 • Rådgiverne er fagligt stærke kandidatstuderende i psykologi, der møder de unge i øjenhøjde.
 • Uddannelsesinstitutionen modtager konkrete handleplaner, når forløb er afsluttes.
 • Vi når ud til elever, som har svært ved selv at tage de første skridt mod forandring.
 • Hjælpen er let tilgængelig efter skoletid.

Målgruppe

Elevrådgivningen er for frafaldstruede unge, som døjer med sociale og/eller personlige udfordringer som f.eks.:

 • Manglende livsmestringsstrategier
 • Stress
 • Mild angst, f.eks. eksamensangst
 • Forventningspres
 • Sociale vanskeligheder
 • Usikkerhed og lav selvtillid
 • Manglende skolelyst
 • Søvnproblemer
 • Familiebegivenheder, f.eks. skilsmisse

Hvis elever eller studerende viser sig at have behov for behandling hos aut. psykolog eller i psykiatrien, har vi kompetencer og erfaring i at hjælpe unge godt videre til offentlige behandlingstilbud.

Interesseret i mulighederne for jeres uddannelse?

Har vi vakt din interesse?

Vi fortæller meget gerne mere om Elevaid, og hvordan vi kan hjælpe lige netop jer.