Tech College Aalborg
Kunde

Tech College Aalborg

Case

Hjerne, Talent, Xperiment

Projekt
Historien

Som en moderne uddannelsesinstitution er det vigtigt, at markedsføringen og brandingen følger med tiden. Tech College Aalborg har både HTX, EUX, EUD og efteruddannelser, der på hver sin måde skal kommunikeres skarpt og direkte til den rigtige målgruppe.

CompanYoung har igennem flere år arbejdet sammen med Tech College Aalborg ift. profilering af uddannelsesinstitutionens mange retninger. Arbejdet har både omfattet HTX og Erhvervsuddannelserne, hvor vi har udviklet 2 særskilte brandingplatforme, der på hver sin måde kommunikerer de forskellige uddannelsesmuligheder.

På HTX har vi udviklet et univers, der tager afsæt i HTXs innovative og eksperimenterende måde at drive et gymnasium på. De unge får på HTX lov til at afprøve teorien i praksis—både i laboratorier og værksteder m.m. Dette har vi prøvet at visualisere med temaet “Hjerne, Talent, Xperiment”, som blandt andet blev eksekveret ved at involvere alle eleverne i udviklingen af en “Rube Goldberg”-maskine. CompanYoung faciliterede hele processen (fra idé til færdig maskine), som blev dokumenteret i en film til brug på både digitale medier og som biospot. Det hele er samlet på hjemmesiden AATG.dk og på Aalborg Tekniske Gymnasiums Facebookside.

“Vi indledte samarbejdet med CompanYoung i 2012, da vi skulle have skabt en ny brandingplatform for vores HTX-uddannelse. Det var en super god oplevelse, hvor CompanYoungs målgruppepanel var med til at pege på identiteten “Hjerne, Talent, Xperiment”, der nu danner grundlag for vores profilering af HTX.

Efter HTX kom turen til hele Tech College Aalborg, hvor CompanYoung i 2014 stod for relanceringen af den eksisterende brandplatform og hjemmeside. Under budskabet “Vi tør, Vi tænker, Vi skaber” har vi fået skabt en endnu skarpere profilering af vores mange uddannelsesmuligheder til både unge og voksne. Samtidig har vi med fornyelsen af vores hjemmeside, fået en tidsvarende digital platform, der både er flot, brugervenlig og til at håndtere rent administrativt.” 

Helle Mølbach Rubien
Afdelingsleder Marketing, TCAA